Logo Lobortas Classic Jewelry House

                                                                                

nakamura

Hikaru Nakamura

Hikaru Nakamura is an American chess player, grandmaster, world champion in chess Fischer, winner of international chess tournaments.

На фото: Хикару Накамура, Игорь Лобортас.