Logo Lobortas Classic Jewelry House

                                                                                

dalai lama

His Holiness the 14th Dalai Lama

In the photo: Dalai Lama, the government of Geneva and Igor Lobortas